Category: Online exercises

0

Passive voice …

… czyli  strona bierna, a konkretnie tworzenie pytań w czasie teraźniejszym i przeszłym w stronie biernej. We are in the middle of autumn which exposes magnificent colours and paints wonderful pictures. But after the sunset...

0

School rules…

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia must, have to, be allowed to, be supposed to, mustn’t, be prohibited. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Read and complete the...

0

School subjects…

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość nazw szkolnych przedmiotów po angielsku. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Read and complete the sentences. Fill in all the gaps. Choose and...

0

The Present Simple Tense – Exercise 2, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia czasu present simple  w praktyce. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by...

2

Free time activities …

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa związanego z zainteresowaniami i czynnościami, jakie rozwijamy i wykonujemy w wolnym czasie. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także...