Present Simple or Present Continuous? – exercises, czyli ćwiczenia na czasy teraźniejsze

Share with others:

Czasy w języku angielskim to nie najłatwiejszy orzech do zgryzienia, ale, jak wiemy Practice makes perfect (Trening czyni mistrza), więc do dzieła. Dzisiaj zbiór ćwiczeń na dwa czasy teraźniejsze.

Exercise nr 1
Complete the crossword. You can do it online or print in paper.
Uzupełnij krzyżówkę. Możesz to zrobić online, albo wydrukować i uzupełnić na papierze.

Present Simple or Present Continuous Crossword – wersja do druku

Exercise nr 2
Complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the correct word in the drop-down list. You can also look at the word list provided. Then press “Check” to check your answers.
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy. Możesz także skorzystać z zamieszczonej listy słów. Następnie kliknij przycisk “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Exercise nr 3
Complete the sentences. Choose the correct word in the list.
Uzupełnij zdania. Wybierz poprawną odpowiedź z listy.

Exercise nr 4
Look at the picture and read the model text below.
Popatrz na zamieszczone zdjęcia i przeczytaj modelowy tekst poniżej.
Present Simple or Present Continuous?

This is Marta. Marta is a 26 years old interior designer. She’s very active and enjoys outdoor sports such as cycling in summer and skiing in winter.
Today is a cold but sunny February day. She’s wearing a warm yellow jacket, black trousers and a hat. She’s climbing Babia Gora, the highest peak in the Western Beskidy Mountains in Poland.

Use the text as a model to describe a person in one of the pictures provided. Be creative, your text may be funny. Remember to use the present simple and the present continuous tenses.

Skorzystaj z tekstu powyżej jako przykładu. Ze zdjęć poniżej wybierz jedną osobę i ją opisz. Bądź kreatywny, użyj swojej wyobraźni. Twój tekst może być zabawny. Pamiętaj o zastosowaniu czasów Present Simple i Present Continuous.

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Może cię również zainteresują inne posty z tej tematyki, na przykład:

The Present Continuous Tense, czyli budowa zdań w czasie teraźniejszym ciągłym

The Present Simple Tense, czyli budowa zdań w czasie teraźniejszym prostym

The Present Simple Tense, czyli kiedy używamy czasu teraźniejszego prostego

The Present Simple Tense – Exercise 1, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

The Present Simple Tense – Exercise 2, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

The Present Simple Tense – Exercise 3, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

The Present Simple Tense – Exercise 4, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

The Present Simple Tense – Exercise 5, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

Zapraszam również do polubienia i śledzenia mojej strony na facebooku . Kliknij, polub, bądź na bieżąco.

Share with others:

You may also like...