A preposition makes a difference

Share with others:

… czyli ćwiczenie interaktywne, które pomoże sprawdzić znajomość użycia różnych przyimków w zdaniach. 

Share with others:

You may also like...