Jobs and work – vocabulary…

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa dotyczącego pracy. To szybka powtórka, która przyda się przed egzaminem gimnazjalnym.


Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także dostępne w wersji do druku w formacie PDF : Job_vocabulary 

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. You can also look at the word list provided. Then press “Check” to check your answers. 

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy. Możesz także skorzystać z zamieszczonej listy słów. Następnie kliknij przycisk “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Share with others:

You may also like...