Reported speech – mowa zależna…

Share with others:

… czyli ćwiczenie interaktywne, które pomoże wyćwiczyć tworzenie zdań w mowie zależnej. 

Read the sentence in direct speech . Then choose and click the appropriate sentence or sentences in reported speech.  Sometimes more sentences are correct. 

Instrukcja:
Przeczytaj zdanie w mowie niezaleznej. Następnie wybierz i kliknij odpowiednie zdanie lub zdania w mowie zależnej. Czasami więcej niz jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Share with others:

You may also like...