Christmas grid…

Share with others:

…czyli kolejne ćwiczenie interaktywne o ulubionych świętach.

Instruction: Look at the hints and find the words. They can be put horizontally or vertically.
Instrukcja: Popatrz na wskazówki i znajdź słowa. Mogą być zamieszczone poziomo lub pionowo. (Poprzez kliknięcie prostokąta z czerwonymi strzałkami otrzymasz ćwiczenie na pełnym ekranie.

Share with others:

You may also like...