Wish and If only…

Share with others:

… czyli ćwiczenie interaktywne, które pomoże wyćwiczyć użycie ‘wish’ i ‘if only’, z czym często uczący się mają kłopoty.

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps. Choose and click the appropriate word or expression. Sometimes more than one word or expression is correct. 

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i kliknij odpowiednie słowo. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Share with others:

You may also like...