Useful expressions about school, …

Share with others:

… czyli ćwiczenie interaktywne ze zdaniami do uzupełnienia, w których odnajdziemy przydatne wyrażenia związane  ze szkołą. 

The next on line activity. Good for dull November days and long November nights. Good luck 🙂

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps. Choose and click the appropriate word or expression. Sometimes more than one word or expression is correct. 

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i kliknij odpowiednie słowo. Czasami więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Share with others:

You may also like...