Signs and notices…

Share with others:

… czyli ćwiczenie interaktywne na rozumienie brytyjskich znaków i informacji, które znajdziemy w różnych miejscach publicznych.

Read and choose the option which best corresponds with the sentence provided.

Instrukcja: Przeczytaj i wybierz opcję, która najlepiej koresponduje z przedstawionym zdaniem.

Share with others:

You may also like...