School rules…

Share with others:

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia must, have to, be allowed to, be supposed to, mustn’t, be prohibited. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym.

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps. Choose and click the appropriate word. Sometimes more than one word is correct.

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i kliknij odpowiednie słowo. Uwaga! Czasami poprawnych jest nie jedno, lecz wiecej słów.

 

Share with others:

You may also like...