Past simple or past continuous…

Share with others:

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia czasu past simple oraz past continuous  w praktyce. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym.

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. You can also look at the word list provided. Then press “Check” to check your answers.

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy. Możesz także skorzystać z zamieszczonej listy słów. Następnie kliknij przycisk “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Share with others:

You may also like...