Christmas customs and traditions – vocabulary exercise

Share with others:

Atmosfera wokół świąteczna, więc dzisiaj zapraszam do kolejnego ćwiczenia, które pozwoli na sprawdzenie swojej wiedzy dotyczącej tradycji i zwyczajów świątecznych w Wielkiej Brytanii. Oczywiście po angielsku.

How much do you know about Christmas customs and traditions?
Your task is to complete the  descriptions by clicking the appropriate word from the drop-down list. You can also see the missing words in the list provided above the text.

Jak wiele wiesz o zwyczajach i tradycjach Bożego Narodzenia?
Twoim zadaniem jest uzupełnienie poniższych opisów brakującymi słowami poprzez kliknięcie w odpowiedni wyraz z rozwijalnej listy. Brakujące słowa są również dostępne w postaci listy nad tekstem.

Share with others:

You may also like...