Questions with ‘How…?’

Share with others:
… czyli ćwiczenie interaktywne na umiejętność budowy pytań rozpoczynających się od ‘How…?’
Instruction:
Look at the 10 pictures provided. They correspond to the 10 questions below. Complete the sentences – fill in the gaps by clicking the appropriate phrase on the drop-down list. Then press “Check” to check your answers.

Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dziesięć zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dziesięcioma pytaniami. Uzupełnij poniższe zdania -kliknij odpowiednie wyrażenie na rozwijalnej liście. Aby sprawdzić swoje odpowiedzi, kliknij ‘Check’.


Share with others:

You may also like...