What do you know about England and the English food and drinks…?

Share with others:
…czyli kolejny ‘must know’ quiz, tym razem o tym co Anglicy jedzą i piją. Nieco historii i trochę informacji o czasach współczesnych.
Instruction:
It’s a multiple choice task. There is only one correct answer that you are supposed to choose.

To zadanie wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Share with others:

You may also like...