Shops and shopping – vocabulary exercise …

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość angielskich nazw różnych sklepów. Ćwiczenie dostępne online oraz do wydrukowania w formacie pdf:

Shops and shopping (tutaj do wydrukowania w formacie pdf)

Complete the sentences. Fill in the gaps by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zaprezentowaną listę trzynastu zdań. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk nazwą sklepu poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy dostępnej po po kliknieciu w lukę.

Share with others:

You may also like...