British and American English part 2

Share with others:
…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość różnic w słownictwie między brytyjskim i amerykańskim angielskim.
Look at the list of twenty British words. Your task is to find their American equivalents. Match the items on the right to the items on the left by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zaprezentowaną listę brytyjskich słów. Twoim zadaniem jest odnaleźć ich amerykańskie odpowiedniki poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy dostępnej po prawej stronie.

 

Do you fancy doing one more exercise of this type? Look at British And American English part 1

Share with others:

You may also like...