‘The Winter Is Back’ by Kari Amirian

Share with others:
Simple melody, pure sound, sad words… and …beautiful song.
Helpless like a dying tree
Dried out of hope and tears
She’s grieving over
What was meant to last
Now’s crashed into iceberg
Crumbled to the dust
Bezsilna jak umierające drzewo
Pozbawiona nadziei i łez
Ona rozpacza
To co miało trwać
Teraz rozbiło się o górę lodową
Rozpadło się na drobny pył 

Trapped under ice
Losing the will to fight
She isn’t crying
Just because she’s weak
But ’cause she has been strong
For too long…
Now she surrenders

Uwięziona pod lodem
Tracąc chęć walki
Ona nie płacze
Tylko dlatego, że jest słaba
Ale ponieważ była silna
Zbyt długo…
Teraz się poddaje 

Rising tide
Is sweeping
From her heart
All she believed in

Przypływ
Porywa
Z jej serca
Wszystko w co wierzyła 

Blackened sky
Faith’s freezing
Though it’s July’s end
The winter is back

Ciemnieje niebo
Wiara zamarza
Mimo, że to koniec lipca
Powraca zima 

If she could hear my voice
I’d shout in loudest tones:
Don’t be afraid of
Shadows on your path
‘Cause they only mean that
Light’s still shining in the dark.

Gdyby mogła usłyszeć mój głos
Krzyknęłabym najgłośniej jak potrafię:
Nie bój się
Cieni na swej drodze
Gdyż one tylko znaczą, że
Światło wciąż świeci w ciemności.
Share with others:

You may also like...