Better Than A Dream by Katie Melua

Share with others:
I used to dream myself to somewhere else each night,
I dreamed in colour ’cause I lived in black and white.
Until I chanced upon this road that led to you,
I could not see how anything could be…
Kiedyś śniłam, że każdej nocy jestem w innym miejscu
Śniłam w kolorach ponieważ mój świat, w którym żyłam był czarno-biały.
Do czasu kiedy trafilam na drogę prowadzącą do ciebie,
Nie wiedziałam jak własciwie może być…

Better than a dream
Stranger than my wild imagination
if this is a real sensation – it’s better than a dream…
Higher than the moon
hazy like a beautiful illusion
crazy and in confusion
and better than a dream.

Lepsze niż sen
Dziwniejsze niż moja bujna wyobraźnia
Jeśli to jest prawdziwe doznanie – jest lepsze niż sen…
Wyżej niż księżyc
Mgliste jak piekna iluzja
Szalone i poplątane
I lepsze niż sen

I used to wish I was beyond some distant door,
I knew there must be more to life and now I’m sure.
No dreams of pirate caves, or Indian braves, or magic carpets
could ever be this good…

Kiedyś chciałam być gdzieś za oddalonymi drzwiami
Wiedziałam, że w życiu musi byc coś więcej i teraz jestem tego pewna.
Żadne sny o pirackich jaskiniach, indiańskich śmiałkach czy magicznych dywanach
Nigdy nie będą tak dobre…

Better than a dream
Stranger than my wild imagination
if this is a real sensation – it’s better than a dream…
Higher than the moon
hazy like a beautiful illusion
crazy and in confusion
and better than a dream
and better than a dream…

Lepsze niż sen
Dziwniejsze niż moja bujna wyobraźnia
Jeśli to jest prawdziwe doznanie – jest lepsze niż sen…
Wyżej niż księżyc
Mgliste jak piekna iluzja
Szalone i poplątane
I lepsze niż sen
I lepsze niż sen…

* w niektórych miejscach zastosowano tzw. wolne tłumaczenie, w którym większą uwagę zwraca się na ogólne przesłanie fragmentu tekstu, niż na znaczenie poszczególnych słów oraz pewną dozę interpretacji własnej

Share with others:

You may also like...