St Valentine’s crossword

Share with others:

…czyli krzyżówka ze znajomości słownictwa związanego z Walentynkami

Instruction:
Complete the crossword, then click on “Check” to check your answers. If you are stuck, you can click on “Hint” to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
If you’re stuck or dissatisfied with your knowledge of the vocabulary, scroll down the page and study the list of words which refer to St Valentine’s Day. It will definitely help you.

Instrukcja:

Uzupełnij krzyżówkę, następnie kliknij na “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeśli masz problem z jakimś hasłem, kliknij na “Hint” w celu uzyskania pierwszej literki wyrazu. Klikając na numer w siatce krzyżówki otrzymasz klucz, a ten pozwoli Ci odgadnąć wyraz, który należy wpisać.
Jeśli utkniesz lub stwierdzisz, że nie jesteś usatysfakcjonowany ze swojego wyniku, przewiń tę stronę w dół i przestudiuj listę słówek nawiązujących do Walentynek. To na pewno pomoże.

date – randka – a meeting with a girlfriend or boyfriend or with somebody who might become a girlfriend or boyfriend
valentine cards = valentines – kartki walentynkowe – special cards sent on Valentine’s Day to someone you love or like
farewell letter = a goodbye letter – list pożegnalny
dove – gołąbek, gołębica – another word for “pigeon”; the white dove is used as a symbol of peace
bow – łuk – a weapon used for shooting arrows
arrow – strzała – a thin stick with a sharp point at one end, which is shot from a bow
Cupid – Kupidyn -the Roman god of love who is shown as a baby boy with wings, carrying a bow and an arrow
anonymous – anonimowy – having an unknown or unacknowledged name; an anonymous letter is a letter without the signature of its author

Valentine’s Day symbols:
– red roses
– hearts
– Cupid with a bow and an arrow
– love-knots
– lovebirds and doves
– valentines

If you want to learn some Valentine’s Day quotes and sayings, watch the video:

 

 

Share with others:

You may also like...