‘People Help the People’ by Birdy

Share with others:
Birdy is a stage name of a very young English musician. Her debut album ‘Birdy” was released on 7th November 2011. Listen to one of the best known singles from this album – ‘People Help the People’.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
I guess you kissed the girls and made them cry
Those Hardfaced Queens of misadventure
God knows what is hiding in those weak and sunken eyes
A Fiery throng of muted angels
Giving love but getting nothing back
Bóg wie co się kryje w tych słabych i pijanych sercach
Zdaje się, że całowałeś te dziewczyny i zadawałeś im ból
Te oziębłe królowe nieszczęścia
Bóg wie co kryje się w tych słabych i zapadniętych oczach
Płomienny tłum cichych aniołów
Dających miłość ale nie dostających nic w zamian
People help the people
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
People help the people
And nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I’d be cold as a stone and rich as the fool
That turned all those good hearts away
Ludzie pomagają ludziom
I jeśli czujesz tęsknotę za domem, podaj mi swą dłoń, a ja ją będę trzymać
Nic nie pociągnie cię w dół
Och, gdybym miała rozum, och, gdybym miała rozum
Byłabym zimna jak lód i bogata jak głupiec
który odwróci się od wszystkich dobrych istot
God knows what is hiding in this world of little consequence
Behind the tears, inside the lies
A thousand slowly dying sunsets
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts
I guess the loneliness came knocking
No one needs to be alone, oh save me
Bóg wie co kryje się w świecie bez znaczenia
Za łzami i w kłamstwach
Tysiąc zachodów słońca ginących powoli
Bóg wie co kryje się w tych słabych i pijanych sercach
Wydaje się, że samotność przyszła by się upomnieć
Nikt nie musi być samotny, och uchroń mnie
People help the people
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I’d be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away
People help the people
And if you’re homesick, give me your hand and I’ll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
I’d be cold as a stone and rich as the fool
That turned all those good hearts away

* w niektórych miejscach zastosowano tzw. wolne tłumaczenie, w którym większą uwagę zwraca się na ogólne przesłanie fragmentu tekstu, niż na znaczenie poszczególnych słów oraz pewną dozę interpretacji własnej

Share with others:

You may also like...