Making requests

Share with others:
How to make requests and how to say ‘yes’ and how to say ‘no’?
There are lots of words and phrases to use in order to make requests. Here, you will find the most common ones used in some example sentences.

W jaki sposób wyrażamy prośby… jak je akceptujemy i jak odmawiamy…?

Jest wiele wyrażeń stosowanych w tym celu. Tutaj znajdziecie dość sporą dawkę popularnych wyrażeń podanych na konkretnych przykładach.

 

Will you help me with this bag, please? It’s really heavy.

Możesz mi pomóc z tą torbą? Jest naprawdę ciężka.

Do you think you could take me for a ride in your new car? 😉

Myślisz, że mógłbyś mnie zabrać na przejażdżkę swoim nowym samochodem? 😉

Can you peel the pear for me?

Możesz obrać dla mnie tę gruszkę?

Could I have another cup of coffee, please?

Czy mogę poprosić o jeszcze jedną filiżankę kawy?

Is it possible to get a few more plates?

Czy można dostać jeszcze kilka talerzy?

I wonder if you could possibly play for me for a while…

Zastanawiam się czy mógłbyś dla mnie zagrać przez chwilę…

I’d like you to help me with my homework. It’s too difficult for me 😉

Chciałbym żebyś mi pomógł zrobić tę pracę domową. Jest dla mnie za trudna 😉

I was wondering if you could tell me the way to Tatev Monastery.

Czy możecie mi wskazać drogę do monastyru Tatev? (dosłownie – Zastanawiałem się czy moglibyście mi powiedzieć którędy do monastyru Tatev.)

Do you mind opening the window?

Czy możesz otworzyć okno? (dosłownie – Czy nie masz nic przeciwko temu, żebyś otworzył okno?)

Would you mind waiting for me? I must buy a souvenir and these ones look very nice.

Mogłabyś na mnie zaczekać? (dosłownie – Czy nie miałabyś nic przeciwko temu i zaczekała na mnie?) Muszę kupić pamiątkę a te wyglądają bardzo ładnie.

How to say ‘yes’ = how to agree…
Sure. / OK.
Yes, no problem.
Yes, certainly.
Yes, of course.
I’d be glad./ I’ll be glad.
By all means.
If the request begins with Would you mind…? or Do you mind…?, the answer can be Not at all.
How to say ‘no’ = how to refuse…
Sorry, I can’t.
I’m terribly sorry, but I can’t.
I’m awfully sorry, but it’s impossible.
I can’t help you, I’m afraid.
I’m sorry but I have to …
I’d like to help but …
I’d love to, but …
If the request begins with Would you mind…? or Do you mind…?, the answer can be Well, I would/ do as a matter of fact. or Actually, yes, I would/ do.

For more examples click and watch:

Share with others:

You may also like...