Michael Jackson – Give In To Me

Share with others:

Yesterday I came across the song on youtube.com. And then I recalled the times when I used to listen to the song for many times a day. I do not like the words very much but the song itself and the way it is performed..so lively and energetic… is just amazing.

“Give In to Me” is the tenth track on Michael Jackson’s 1991 studio album Dangerous. “Give In to Me” is a hard rock ballad which featured Guns N’ Roses lead guitarist Slash. The song, also considered a heavy metal ballad, has an aggressive sexual flavor. The single was never released in North America or Asia (from wikipedia.org).

She always takes it with a heart of stone
‘Cause all she does is throw it back to me
I’ve spent a lifetime
Looking for someone
Don’t try to understand me
Just simply do the
Things I say

Zawsze bierze to z ciężkim sercem
Bo wszystko co robi szybko wraca do mnie
Całe życie kogoś szukam
Nawet nie próbuj mnie zrozumieć
Po prostu rób to, co mówię

Love is a feeling
Give it when I want it
‘Cause I’m on fire
Quench my desire
Give it when I want it
Talk to me woman
Give in to me
Give in to me

Miłość jest uczuciem
Daj mi je kiedy tego potrzebuję
Bo płonę
Ugaś więc moje pragnienie
Daj mi je, kiedy tego chcę
Mów do mnie, kobieto
Ulegnij mi
Ulegnij mi

You always knew just how to make me cry
And never did I ask you questions why
It seems you get your kicks from hurting me
Don’t try to understand me
Because your words just aren’t enough

Zawsze wiedziałaś jak doprowadzić mnie do płaczu
I nigdy nie pytałem cię dlaczego
Wygląda na to, że czerpiesz zadowolenie z tego, że mnie ranisz
Nie próbuj mnie zrozumieć
Ponieważ twoje słowa i tak nie wystarczą

Love is a feeling
Quench my desire
Give it when I want it
Takin’ me higher
Love is a woman
I don’t wanna hear it
Give in to me
Give in to me

Miłość to uczucie
Ugaś moje pragnienie
Daj mi ją, kiedy jej potrzebuję
By odlecieć
Miłość to kobieta
Nie chcę tego słyszeć
Ulegnij mi
Ulegnij mi

You and your friends
Were laughing at me in town
But it’s okay
And it’s okay
You wont be laughing girl
When I’m not around
I’ll be okay
And I’ll, I’ll not find
Gotta,
some peace of my mind

Ty i twoi przyjaciele
śmialiście się ze mnie w mieście
Ale czuje się dobrze
I jest dobrze
Nie będziesz się już śmiać dziewczyno
Kiedy nie będzie mnie w pobliżu
Ze mną będzie OK
I ja…, ja nie znajdę..
Muszę…
Trochę spokoju umysłu

Don’t try to tell me
Because your words
Just aren’t enough

Nie próbuj mówić mi…
Bo twoje słowa
Są niewystarczające

Love is a feeling
Quench my desire
Give it when I want it
Takin’ me higher
Talk to me woman
Love is a feeling
Give in to me
Give in to me
Give in to me

Miłość to uczucie
Ugaś moje pragnienie
Daj mi ją, kiedy jej potrzebuję
By odlecieć
Mów do mnie kobieto
Miłość to uczucie
Ulegnij mi
Ulegnij mi
Ulegnij mi

Love is a feeling
I don’t wanna hear it
Quench my desire
Takin’ me higher
Tell it to the preacher
Satisfy the feeling
Give in to me
Give in to me

Miłość to uczucie
Nie chcę tego słuchać
Ugaś moje pragnienie
Chcę odlecieć
Powiedz to kaznodziei
Zaspokój to uczucie
Ulegnij mi
Ulegnij mi

I don’t wanna
I don’t wanna
I don’t wanna
Hear it
Give in to the fire
Talk to me woman
Quench my desire
I don’t like a lady
Talk to me baby
Give in to me

Nie chcę
Nie chcę
Nie chcę
Tego słyszeć
Ulegnij płomieniom
Mów do mnie kobieto
Ugaś me pragnienie
Nie chcę damy
Mów do mnie kochanie
Ulegnij mi

Give in to the fire
Give in to me
Give in to me
Give in to me

Ulegnij płomieniom
Ulegnij mi
Ulegnij mi
Ulegnij mi

Love is a woman
Give in to me
Give in to me
Give in to me
Give in to me

Miłość to kobieta
Ulegnij mi
Ulegnij mi
Ulegnij mi
Ulegnij mi

‘Cause I’m on fire
Talk to me woman
Quench my desire
Give it to the feeling

Ponieważ płonę,
Mów do mnie kobieto
Ugaś me pragnienie
Poddaj się temu uczuciu

Share with others:

You may also like...