Adele and her ‘Someone Like You’ song

Share with others:
Adele is back 🙂 This time with song ‘Someone like you’, the second single from her 21 album. It was released in February 2011 and immediately peaked at number one in the UK and Ireland.

The post is specially dedicated to Zuzia :):)

 

The lyrics:

I heard
That you’re settled down
That you
Found a girl
And you’re
Married now

Słyszałam, że się ustatkowałeś
Że znalazłeś dziewczynę i się pobraliście

I heard
That your dreams came true.
Guess she gave you things
I didn’t give to you

Słyszałam, że spełniły się twoje marzenia
Domyślam się, że ona dała ci to, czego ja nie mogłam ci dać

Old friend
Why you so shy?
Ain’t like you to hold back
Or hide from the light

Stary przyjacielu, dlaczego jesteś taki nieśmiały?
To do ciebie niepodobne, żeby się powstrzymywać
Lub ukrywać przez światłem

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
That for me it isn’t over

Nie chcę się pojawiać znienacka nieproszona
Ale nie mogłam trzymać się daleka, nie potrafiłam tego zwalczyć
Miałam nadzieję, że ujrzysz moją twarz i przypomnisz sobie,
Że dla mnie to nie jest koniec

Never mind
I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I remember , you said:
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead.”
Yeah.

To bez znaczenia
Znajdę kogoś takiego jak ty
Życzę ci wszystkiego co najlepsze
Ale błagam, nie zapomnij mnie
Pamiętam jak powiedziałeś:
„Czasami się trwa w miłości,
ale czasem pojawia się cierpienie”
Tak..

You know how the time flies
Only yesterday
It was the time of our lives
We were born and raised
In a summer haze
Bound by the surprise
Of our glory days

Wiesz jak upływa czas
Zaledwie wczoraj
Przeżywaliśmy najlepsze chwile swojego życia
Urodziliśmy się i wzrastali
W letniej mgle
Związani niespodziewanym
nadejściem wspaniałych dla nas dni

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
I had hoped you’d see my face and that you’d be reminded
That for me it isn’t over

Nie chcę się pojawiać znienacka nieproszona
Ale nie mogłam trzymać się daleka, nie potrafiłam tego zwalczyć
Miałam nadzieję, że ujrzysz moją twarz i przypomnisz sobie,
Że dla mnie to nie jest koniec

Never mind
I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I remember, you said:
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead.”

To bez znaczenia
Znajdę kogoś takiego jak ty
Tobie też życzę wszystkiego co najlepsze
Ale błagam, nie zapomnij mnie
Pamiętam jak powiedziałeś:
„Czasami się trwa w miłości,
ale czasem pojawia się cierpienie”
Tak..

Nothing compares
No worries or cares
Regrets and mistakes
They are memories made.
Who would have known
How bitter sweet this would taste?

Nie ma porównania
Zmartwienia czy troski
Żal i błędy
To tylko powstałe wspomnienia
Któż by to wtedy wiedział, jak gorzko i słodko będą smakować?

Never mind
I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you
Don’t forget me, I beg
I remember, you said:
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead”
Never mind
I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I remember, you said:
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead”
“Sometimes it lasts in love
But sometimes it hurts instead”

* w niektórych przypadkach zastosowano tzw. wolne tłumaczenie, w którym większą uwagę zwraca się na ogólne przesłanie fragmentu tekstu, niż na znaczenie poszczególnych słów oraz pewną dozę interpretacji własnej.

Share with others:

You may also like...