Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem lub formą ‘–ing’ ze zmianą znaczenia – cz. 2

Share with others:
There is a group of verbs after which we use another verb in its infinitive or –ing form with a change of meaning.
Read these examples below. Find out what verbs we can use this way and how their meanings change according to whether we use the infinitive or the –ing form after them.

W języku angielskim jest pewna grupa czasowników, po których występuje inny czasownik, a ten może występować w bezokoliczniku lub posiadać końcówkę -ing. W zależności od formy drugiego czasownika, pierwszy czasownik, czyli czasownik główny zmienia swoje znaczenie.

Przeczytaj poniższe przykłady. Sprawdź, które czasowniki używane są w ten właśnie sposób i jak zmienia się ich znaczenie w zależności od tego, w jakiej formie ( bezokolicznika czy z końcówką -ing) wystepuje następujący po nim drugi czasownik.

1. STOP

a) stop + to-infinitive (zatrzymać się… zwykle na jakiś czas … aby coś zrobić)

He had been cycling for hours, so he stopped to rest for a while.

Jechał na rowerze od wielu godzin, więc zatrzymał się, aby przez chwilę odpocząć.

b) stop + -ing form (przestać coś robić, skończyć z robieniem czegoś)

After she saw this picture she stopped thinking that taking pictures in fog is a waste of time.

Po tym jak zobaczyła to zdjęcie  przestała myśleć, że robienie zdjęć we mgle to strata czasu.

 

2. REMEMBER
a) remember + to-infinitive (pamiętać, aby coś zrobić)

Reksio: I didn’t remember to put on some clothes again.

Reksio: Znowu nie pamietałem aby włożyć ubranie.

E tam! Reksio nigdy “panienkowaty” nie był, więc nipotrzebne mu ubranko 😉

b) remember + -ing form (przypomnieć sobie sytuację/ czynność z przeszłości)

Reksio: I don’t remember inviting all these children here 😉

Reksio: Nie przypominam sobie żebym zapraszał tutaj te wszystkie dzieciaki 😉

No wiesz, sami przyszli, bo cię lubią 🙂

 

3. BE SORRY
a) be sorry+ to-infinitive (przepraszać/ żałować,  że coś własnie robimy albo musimy zrobić)

She is sorry to tell her friend that she might be late. She got stuck somewhere in the forest.

Przykro jej, że musi poinformować koleżankę, że być może się spóźni. Utknęła gdzieś w lesie.

b) be sorry for + -ing form (przepraszać za jakąś zaistniałą wcześniej sytuację; ubolewać z powodu jakiejś przeszłej sytuacji)

He was sorry for running away from home.

Jemu było bardzo przykro, że zwiał z domu 😉

Pewnie pobiegł za jakąś ładną koleżanką 😉

 

4.  TRY
a) try + to-infinitive (usiłować/ próbować/ starać się coś zrobić)

He was trying to go up the hill but it wasn’t a piece of cake.

Starał się wjechać na to wzgórze, ale nie była to bułka z masłem.

b) try + -ing form (spróbować czegoś = zaeksperymentować)

A: Where shall we go now?
B: Let’s try walking left. Nydek is only four kilimetres from here. Then we’ll ask someone where to go next.

A: Gdzie mamy teraz iść?

B: Spróbujmy pójść w lewo. Nydek jest tylko 4 km stąd. Potem spytamy kogoś gdzie pójść dalej.

No, no…biedactwa chyba nie mają żadnej mapy ze sobą 😉

 

5.  PREFER

a) would prefer + to-infinitive (woleć coś zrobić w jakiejś sytuacji)

I’d prefer not to buy any souvenirs at the stall. All the things seem to be quite expensive. Let’s try somewhere else.

Wolałabym nie kupować żadnych pamiątek na tym straganie. Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy są dość drogie. Spróbujmy gdzieś indziej.

Ten sam przykład możemy zobrazować nieco inaczej używając konstrukcji:

b) would prefer+ to-infinitive + rather than + infinitive without to (woleć coś bardziej od innej rzeczy w danej sytuacji)

I’d prefer to try somewhere else rather than buy a souvenir at the stall. All the things seem to be quite expensive. Let’s try somewhere else.

Wolę spróbować gdzieś indziej niż kupić pamiątkę na tym straganie.  Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy są dość drogie. Spróbujmy gdzieś indziej.

c) prefer+ -ing form (zwrot wyraża ogólne preferencje; woleć, preferować; często używany w porównaniach)

He’s keen on visiting new countries. He prefers travelling by bike to travelling by car.

On bardzo lubi odwiedzać nowe kraje. Woli podróżować na rowerze niż samochodem.

Zajrzyj także na stronę Czasowniki łączące się z bezokolicznikiem lub formą ‘–ing’ ze zmianą znaczenia – cz. 1

 

Share with others:

You may also like...