Użycie ‘so’ i ‘such’

Share with others:
1. ‘So’ with adjectives
‘So’ is used with adjectives and makes the meaning of an adjective stronger.

‘So’ używane jest z przymiotnikami powodując wzmocnienie znaczenia przymiotnika.

The puppies were so cute! I couldn’t resist taking a photo.

Szczenieta były takie ładniutkie! Nie mogłam powstrzymać się przed zrobieniem zdjęcia.

Sucevita Monastery was so unique! We couldn’t skip it in our itinerary.

Monastyr Suczewita był taki wyjątkowy! Nie mogliśmy go pominąć w planie naszej podróży.

We usually combine such two sentences into one with ‘that’. The use of ‘that’ is optional.

Zwykle łączymy takie dwa zdania pojedyncze w jedno przy użyciu ‘that’. Użycie ‘that’ jest opcjonalne, a więc można je pominąć.

The puppies were so cute (that) I coudn’t resist taking a photo.

Szczenięta były takie milutkie, że nie mogłam powstrzymać się przed zrobieniem zdjęcia.

Sucevita Monastery was so unique (that) we couldn’t skip it in our itinerary.

Monastyr Suczewita był tak wyjątkowy, że nie mogliśmy go pominąć w planie naszej podróży.

 

2. ‘So’ with adverbs
‘So’ is also used with adverbs and makes the meaning of an adverb stronger.

‘So’ używane jest także z przysłówkami i powoduje wzmocnienie znaczenia przysłówka.

The man makes the pottery so well! Lots of people buy his products.

Ten mężczyzna produkuje ceramikę tak dobrze! Wielu ludzi kupuje jego produkty.

The two single sentences can be combined with ‘that’. ‘That’ is usually optional.

Te dwa pojedyncze zdania mogą być połączone w jedno złożone z użyciem ‘that’. Jednak ‘that’ nie jest zwykle konieczne.

The man makes the pottery so well (that) lots of people buy his products.

Ten mężczyzna produkuje ceramikę tak dobrze, że wielu ludzi kupuje jego produkty.

 

3. ‘Such’ with adjectives
‘Such’ is used with an adjective + noun. It makes the meaning of an adjective stronger.

‘Such’ jest używane z przymiotnikami, po których występuje rzeczownik. ‘Such’ wzmacnia znaczenie przymiotnika.

It was such a romantic view. She stopped for a while and started dreaming.

To był taki romantyczny widok. Zatrzymała się na chwilę i zaczęła marzyć.

 

We can combine the two single sentences into one with the use of ‘that’. We can leave out ‘that’ in sentences like this:

Możemy połaczyć dwa zdania pojedyncze w jedno złożone przy użyciu ‘that’. W tego typu zdaniach możemy pominąć ‘that’:

It was such a romantic view (that) she stopped for a while and started dreaming.

To był taki romantyczny widok, że zatrzymała się na chwilę i zaczęła marzyć.

 

4. How to change sentences with ‘so’ into sentences with ‘such’
Sentences with ‘so’ + adjective can be changed into sentences with ‘such’ + adjective + noun.

Zdania z ‘so’ + adjective mogą być zamienione na zdania z użyciem ‘such’ + adjective + noun.

The ice-cream was so delicious that he ate one more portion.

Te lody były takie smaczne, że zjadł kolejną porcję.

To zdanie można zbudować w sposób następujący:

It was such delicious ice-cream that he ate one more portion.

To były takie smaczne lody, że zjadł kolejną porcję.

 

Zróbmy więc to samo z kilkoma przykładami z wcześniejszych punktów:

 

The puppies were so cute (that) I couldn’t resist taking a photo.

These were such cute puppies (that) I couldn’t resist taking a photo.


Sucevita Monastery was so unique (that) we couldn’t skip it in our itinerary.

Sucevita was such a unique monastery (that) we couldn’t skip it in our itinerary.

 

 

 

It was such a romantic view (that) she stopped for a while and started dreaming.

The view was so romantic (that) she stopped for a while and started dreaming.

 

Remember!!!

Pamiętaj!!!

SO + ADJECTIVE/ ADVERB (‘so’ łączy się z samotnym przymiotnikiem lub przysłówkiem)

SUCH + ADJECTIVE + NOUN (‘such’ łączy się z przymiotnikiem, za którym stoi rzeczownik)
Zapraszam również do polubienia i śledzenia mojej strony na facebooku . Kliknij, polub, bądź na bieżąco.

Share with others:

You may also like...