Present continuous w praktyce (2) czyli…

Share with others:

… ćwiczenie praktyczne na znajomość czasu present continuous

 

  What are they doing? 

To do the exercise, you must drag the sentences on the right and drop them next to the appropriate pictures on the left. There are two sentences that do not match any picture.
Good luck 🙂
Aby wykonać ćwiczenie, należy przeciągnąć zdania z prawej strony i ustawić obok odpowiednich obrazków po lewej. Dwa zdania nie pasują do żadnego zdjęcia.

Share with others:

You may also like...