Idioms with ‘moon’

Share with others:

1. be over the moon


meaning – feel extremely happy and excited – czuć się wniebowziętym, nie posiadać sie ze szczęścia (wyrażenie nieformalne, stosowane głównie w brytyjskim angielskim)

You’ll be over the moon if I tell you what prize you’ve won in the competition.

Będziesz w siódmym niebie jeśli ci powiem jaką nagrodę wygrałeś w konkursie.

 

2. ask for the moon/ cry for the moon

meaning – ask for something that is difficult or impossible to get- chcieć gwiazdkę z nieba, pragnąć gwiazdki z nieba (wyrażenie nieformalne, stosowane głównie w brytyjskim angielskim)

Don’t you think you’re asking for the moon? You know that we can’t afford such an expensive car.

Nie sądzisz, że pragniesz gwiazdki z nieba? Wiesz przecież, że nie stać nas na taki drogi samochód.

 

 

Share with others:

You may also like...