Idioms with ‘horse’

Share with others:

1. from the horse’s mouth

meaning – if you get information from the horse’s mouth, you get it from somebody who is directly involved and knows best about it, and so you are sure the information is true and accurate – z pierwszej ręki, prosto ze źródła (wyrażenie nieformalne)

A: Do you know that Mark got engaged lat week?
B: You must be joking!?
A: No. I’ve got the news from the horse’s mouth. Yesterday I spoke with his mother.

A: Wiesz, że Marek zaręczył się w zeszłym tygodniu?
B: Chyba żartujesz!?
A: Nie, to wiadomość prosto ze źródła. Wczoraj rozmawiałam z jego matką.

 

2. hold your horses

meaning – if somebody tells you to hold your horses, you should wait a moment and not be so excited , you shouldn’t take action without thinking about it first – wstrzymaj się!, wyluzuj, chwila, moment, wstrzymaj sie i pomyśl zanim coś zrobisz (wyrażenie nieformalne)

Hold your horses and don’t buy this car! There’s no need to hurry. If I were you, I’d wait for a better opportunity.

Wstrzymaj się  i nie kupuj tego auta. Nie musisz się spieszyć. Gdybym był na twoim miejscu, poczekałbym na lepszą okazję.

 

 

Share with others:

You may also like...