How to describe a picture in English? – przykładowe opisy zdjęć oraz nagrania

Share with others:

…czyli jak opisać zdjęcie lub obrazek po angielsku. To nie jest trudne zadanie pod warunkiem, że znamy odpowiednie słownictwo i mamy świadomość jakimi strukturami leksykalno-gramatycznymi operować. Opisując zdjęcie piszemy o tym co widzimy lub co znajduje się w przedstawionym na fotografii miejscu. Najprostszym sposobem jest użycie struktury ‘there is/ there are’:

On the table there is a red flower. There is also a cup of tea and a small plate with a sandwich.

Kiedy chcemy napisać co się dzieje na obrazku, stosujemy zwykle czas present continuous:

A boy is sitting at a table. He’s having his breakfast.

Czasem dobrze jest dodać informacje, których możemy się domyślić na podstawie tego co widzimy. W takim przypadku dobrze jest zastosować niektóre czasowniki modalne, np. may, might, can, must, ought to lub inne wyrażenia równoznaczne. Opis więc może wyglądać następująco:

Example 1:

It’s early in the morning. A boy is sitting at a table on which there is a red flower. There is also a cup of tea and a small sandwich on a plate. The boy is having breakfast which must have been prepared by his mum. He doesn’t seem to be very hungry as he’s playing with his hair and looking at something else. The boy may be waiting for his mum to have the meal with him.

 

Jest wczesny ranek. Chłopiec siedzi przy stole, na którym znajduje się czerwony kwiat. Na stole są również kubek z herbatą i talerz z kanapką. Chłopiec je śniadanie, które pewnie przygotowała jego mama. Nie wydaje się, aby był bardzo głodny gdyż bawi się swoimi włosami i patrzy na coś. Możliwe, że chłopiec czeka na swoją mamę aby zjadła z nim posiłek.

W opisie zdjęcia czy obrazka często stosujemy też wyrażenia: in the foreground – na pierwszym planie i in the background – w tle, w głębi

Example 2:


In the foreground, there are two young men. One of them is drinking and the other is playing with something. He may be blowing soap-bubbles. In the background, there are some food stalls with fluttering flags above the overcrowded street. Apparently, it must be a holiday or festival as people are having fun and do not seem to be in a hurry.

</>
Na pierwszym planie widać dwóch mężczyzn. Jeden z nich pije, a drugi czymś się bawi. Możliwe, że puszcza mydlane bańki. W tle jest kilka straganów z jedzeniem i flagami  powiewającymi nad zatłoczoną ulicą. Najwidoczniej to musi być jakieś święto albo festival, gdyż ludzie dobrze się bawią i nie wydają się nigdzie spieszyć.

Opisując fotografię możemy posługiwać się wyrażeniem ‘I can see …’. Ważne, aby, oprócz poprawności językowej i gramatycznej, stosować zróżnicowane słownictwo, struktury i wyrażenia.

Example 3:

In the picture, I can see two people who are most likely married. The man is sitting on a bench smoking and looking at his wife who is talking on the phone beside him. On the right, there are some bags lying on the ground. The man and the woman must have done some shopping. They seem to be far away from home and now they’re trying to arrange some transport.

Na zdjęciu widać dwóch ludzi, którzy prawdopodobnie są małżeństwem. Mężczyzna siedzi na ławce paląc papierosa i patrząc na żonę, która stoi obok niego i rozmawia przez telefon. Na prawo na ziemi leży kilka toreb . Mężczyzna i kobieta musieli zrobić zakupy. Wydaje się, że są daleko od domu i teraz próbują zorganizować jakiś transport.

Zajrzyj również tutaj, gdzie dowiesz się jak po angielsku opisać zdjęcie lub obraz:

How to describe a room? – group work activities for A1+ and A2

Wish and If only…

Zapraszam również do polubienia i śledzenia mojej strony na facebooku . Kliknij, polub, bądź na bieżąco.

Share with others:

You may also like...