Author: admin

0

The Present Simple Tense – Exercise 2, czyli ćwiczenie interaktywne na czas teraźniejszy prosty

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość użycia czasu present simple  w praktyce. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by...

2

Free time activities …

… czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa związanego z zainteresowaniami i czynnościami, jakie rozwijamy i wykonujemy w wolnym czasie. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także...

0

Dom – Places in town…

czyli proste ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość nazw różnych miejsc w mieście. Szybka powtórka, która przyda się, na przykład przed egzaminem gimnazjalnym. Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the...

0

Człowiek – personality adjectives …

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa dotyczącego osobowości i charakteru. To szybka powtórka, która przyda się przed egzaminem gimnazjalnym. Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także dostępne w wersji do druku w formacie PDF:  Personality_adjectives   Read and...

Człowiek – physical appearance… 0

Człowiek – physical appearance…

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego. To szybka powtórka, która przyda się przed egzaminem gimnazjalnym. Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także dostępne w wersji do druku w formacie PDF: Physical appearance (do wydruku) Read...

False friends… 0

False friends…

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość znaczenia tzw. false friends – zdradliwych wyrazów w języku angielskim. False friends are pairs of words in two languages that look or sound very similar, but they mean something...