Zestaw ćwiczeń z zakresu tematycznego “Zakupy i usługi”

Share with others:

Dzisiaj postanowiłam zebrać wszystkie ćwiczenia z tematyki “Shopping and services” i zamieścić je w jednym miejscu. Co więcej, ćwiczenia przeszły mały remodeling oraz zostały zaopatrzone w wersje do druku. Tak więc, jeśli tylko potrzebujecie ćwiczeń pozwalających powtórzyć, utrwalić i rozszerzyć słownictwo i wyrażenia związane z tematem “Zakupy i usługi”, dobrze trafiliście.
Poniżej prezentuje wszystkie ćwiczenia:

1. Shops, …
…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość angielskich nazw różnych sklepów. Ćwiczenie dostępne online oraz do wydrukowania w formacie pdf:

Shops and shopping (tutaj do wydrukowania w formacie pdf)

Complete the sentences. Fill in the gaps by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zaprezentowaną listę trzynastu zdań. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk nazwą sklepu poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy dostępnej po po kliknieciu w lukę.

2. Shopping dialogues, …
…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość angielskich słów i wyrażeń używanych w sklepie na zakupach. Ćwiczenie dostępne online oraz do wydrukowania w formacie pdf:

Shopping dialogues (tutaj do wydrukowania w formacie pdf)

Read the dialogues. Your task is to fill in the gaps by clicking the appropriate phrase from the drop-down list.

Przeczytaj zamieszczone poniżej dialogi. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk poprzez kliknięcie na odpowiednie wyrażenie z rozwijalnej listy dostępnej po prawej stronie.

3. What can you read on packaging, …
…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające, czy wiemy co jest napisane na opakowaniach i pojemnikach różnych produktów.

We can read a lot information on packets, boxes, jars, bags and other containers. Check if you know the following samples. What is the meaning of them? Where can we find them?

Każdego dnia spotykamy się z całą masą przeróżnych tekstów na opakowaniach i pojemnikach. Sprawdź czy znasz poniższe przykłady. Jakie jest ich znaczenie? Gdzie możemy je znaleźć?

Do the exercise. Match the texts on the left and the items on the right. Drag an item from the right column and drop it next to the appropriate text on the left.

Wykonaj poniższe ćwiczenie. Połącz teksty z lewej z tekstami po prawej przeciągając odpowiednią pozycję z prawej i dołączając ją do odpowiedniego tekstu po lewej stronie.

 

4. Shopping and services – vocabulary exercise (1), …
…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość wyrażeń związanych z tematem “Zakupy i usługi”.

Aby wykonać ćwiczenie należy połączyć ze sobą odpowiednie frazy tak by powstały pełne wyrażenia 🙂 Dla utrudnienia “przeciwnikowi” zadania, jedna z fraz jest zbędna i nie pasuje do niczego 😉 Aby powiekszyć okno ćwiczenia, kliknij w prostokącik z czerwonymi strzałkami. Powodzenia 🙂

 Shopping and services (tutaj ćwiczenie w wersji do druku w formacie pdf)

5. Shopping and services – vocabulary exercise (2), …
…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość wyrażeń związanych z tematem “Zakupy i usługi”.

Aby wykonać to “puzzelkowate” ćwiczenie i ujrzeć ukryte zdjęcie należy połączyć ze sobą odpowiednie frazy tak by powstały pełne wyrażenia 🙂

Aby powiekszyć okno ćwiczenia, kliknij w prostokącik z czerwonymi strzałkami. Powodzenia 🙂

Shopping and services (tutaj ćwiczenie dostepne do wydrukowania w formacie pdf)

Share with others:

You may also like...