Present perfect or past simple – exercise

Share with others:

…czyli kolejne ćwiczenie online, które pozwoli zmotywować uczniów do tworzenia zdań, a nawet krótkich dialogów z wykorzystaniem czasów present perfect i past simple.

Wszystko czego potrzebujesz to “matching cards” (do wydrukowania piniżej) i tablica interaktywna lub tablet/ smartphone (jeśli uczniowie pracują w grupach).
Najpierw uczniowie losują “matching cards”. Następnie jeden z uczniów podchodzi do tablicy i włącza “wheeltodecide”, które zatrzymuje się na jednym z przykładów, np. ice cream for dinner (eat)? / why?
Ten sam uczeń formułuje pytanie według wzoru: Who has eaten ice cream for dinner? (wykorzystuje present perfect)
Osoba, która posiada “matching card”, czyli kartę odpowiadającą temu przykładowi, odpowiada: I have.
Uczeń przy tablicy tworzy kolejne pytanie ze słówkiem pytającym wskazanym przez koło, według wzoru: Why did you eat ice cream for dinner? (stosuje past simple)
Uczeń z “matching card” odpowiada, na przykład: Because I was hungry.

Do tablicy podchodzi kolejny uczeń i puszcza w obieg koło ….itd 🙂

matching cards (w pdf do wydrukowania)

Przykład:
ice cream for dinner (eat)? / why?

A: Who has eaten ice cream for dinner?
B: I have.
A: Why did you eat ice cream for dinner?
B: Because I was hungry.

Share with others:

You may also like...