Człowiek – physical appearance…

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość słownictwa dotyczącego wyglądu zewnętrznego. To szybka powtórka, która przyda się przed egzaminem gimnazjalnym.


Nowość!!! Teraz ćwiczenie jest także dostępne w wersji do druku w formacie PDF: Physical appearance (do wydruku)

Read and complete the sentences. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. You can also look at the word list provided. Then press “Check” to check your answers.

Instrukcja:
Przeczytaj i uzupełnij poniższe zdania. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy. Możesz także skorzystać z zamieszczonej listy słów. Następnie kliknij przycisk “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Mogą Cię róznież zainteresować inne ćwiczenia z tego tematu TUTAJ.

Share with others:

You may also like...