Past simple (part 2)…

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzajęce umiejętność posługiwaniem się czasem past simple czyli czasem przeszłym prostym.

Look at the 10 pictures provided. They correspond to the 10 sentences below. Fill in all the gaps by clicking the appropriate word in the drop-down list. Then press “Check” to check your answers. You can enlarge the picture by clicking on it.

Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dziesięć zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dziesięcioma zdaniami. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki poprzez kliknięcie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy. Klikając na zdjęcie, można je powiększyć.


You can also look at another past simple exercise online.

Share with others:

You may also like...