False friends…

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość znaczenia tzw. false friends – zdradliwych wyrazów w języku angielskim.

False friends are pairs of words in two languages that look or sound very similar, but they mean something completely different.

False friends czyli fałszywi przyjaciele, to po prostu zdradliwe wyrazy, które brzmią lub wyglądają bardzo podobnie w dwóch różnych jezykach, ale zupełnie coś innego znaczą. Na przykład wyraz ‘cabinet‘ jest bardzo podobny do naszego słowa gabinet, jednak znaczenie słowa ‘cabinet’ to szafka, podczas gdy po angielsku gabinet (lekarski) to ‘surgery’, a na przyklad gabinet do pracy w domu to ‘home office‘.

Look at the list of the English words provided. Your task is to match the English words and their Polish equivalents by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zamieszczona listę angielskich słów. Twoim zadaniem jest dopasowanie ich do polskich odpowiedników poprzez klikniecie odpowiedniego słowa z rozwijalnej listy.

 

Share with others:

You may also like...