What can you read on packaging …

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne sprawdzające, czy wiemy co jest napisane na opakowaniach i pojemnikach różnych produktów.

We can read a lot information on packets, boxes, jars, bags and other containers. Check if you know the following samples. What is the meaning of them? Where can we find them?

Każdego dnia spotykamy się z całą masą przeróżnych tekstów na opakowaniach i pojemnikach. Sprawdź czy znasz poniższe przykłady. Jakie jest ich znaczenie? Gdzie możemy je znaleźć?

Do the exercise. Match the texts on the left and the items on the right. Drag an item from the right column and drop it next to the appropriate text on the left.

Wykonaj poniższe ćwiczenie. Połącz teksty z lewej z tekstami po prawej przeciągając odpowiednią pozycję z prawej i dołączając ją do odpowiedniego tekstu po lewej stronie.

 

Share with others:

You may also like...