Hallowen customs and traditions

Share with others:
…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość zwyczajów związanych z Halloween.

Do you know how people in Great Britain and the USA celebrate Halloween?

Your task is to complete the  descriptions by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Czy wiesz jak świętuje się Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych?

Twoim zadaniem jest uzupełnienie opisów poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy.

Share with others:

You may also like...