Halloween creatures…

Share with others:
…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość postaci związanych z Halloween.

Look at the definitions. Your task is to match them with the correct Halloween creatures by clicking the appropriate word from the drop-down list.

Popatrz na zaprezentowaną listę definicji. Twoim zadaniem jest uzupełnienie tychże definicji poprzez kliknięcie na odpowiednie słówko z rozwijalnej listy.

Share with others:

You may also like...