What do you know about Great Britain…?

Share with others:
…czyli pierwszy ‘must know’ quiz o Zjednoczonym Królestwie
Instruction:
It’s a multiple choice task.  There is only one correct answer that you are supposed to choose.

To zadanie wielokrotnego wyboru. W każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Share with others:

You may also like...