Shopping dialogues – communication skills activity …

Share with others:

…czyli ćwiczenie interaktywne na znajomość angielskich słów i wyrażeń używanych w sklepie na zakupach. Ćwiczenie dostępne online oraz do wydrukowania w formacie pdf:

Shopping dialogues (tutaj do wydrukowania w formacie pdf)

Read the dialogues. Your task is to fill in the gaps by clicking the appropriate phrase from the drop-down list.

Przeczytaj zamieszczone poniżej dialogi. Twoim zadaniem jest uzupełnienie luk poprzez kliknięcie na odpowiednie wyrażenie z rozwijalnej listy dostępnej po prawej stronie.

Share with others:

You may also like...