Question tags

Share with others:
Today another interactive task. It should help you practice question tags.

Na dzisiaj kolejne ćwiczenie interaktywne. Powinno pomóc w wyćwiczeniu stosowania tzw “question tags” czyli krótkich pytań, które dodaje się na końcu zdania. Pytania te zwykle odpowiadają naszemu polskiemu “nieprawdaż”, “czyż nie”.

Look at the 12 pictures provided. They correspond to the 12 sentences below. Complete the sentences by filling in the gaps with the appropriate question tag. Then press “Check” to check your answers. Use the “Hint” button to get a free letter if an answer is giving you trouble. However note that you will lose points if you ask for hints!


Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dwanaście zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dwunastoma zdaniami. Uzupełnij poniższe zdania poprzez uzupełnienie luk i zastosowanie odpowiednich question tags. Kliknij “Hint”, a otrzymasz jedną literkę pierwszego wyrazu. Pamiętaj jednak, że jeśli korzystasz z podpowiedzi, tracisz punkty.

Share with others:

You may also like...