English proverbs and wise sayings czyli angielskie przysłowia i powiedzenia z tłumaczeniem na język polski- cz. 2

Share with others:

My favourite English proverbs and wise sayings
=
So much wisdom in such a few words 🙂

Moje ulubione angielskie przysłowia i mądrości życiowe, czyli wielka dawka mądrości w niewielkiej ilości słów 🙂

Czasami przysłowia i tego rodzaju powiedzenia można przetłumaczyć dosłownie, często jednak musimy zastosować tzw wolne tłumaczenie, a najlepiej znaleźć polski odpowiednik.

‘The grass is always greener on the other side’

dosłownie:
Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie.
Innymi słowy, zawsze się nam wydaje, że innym ludziom żyje się lepiej. A jeszcze inaczej powiemy, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.

 

‘You can lead a horse to water, but you cannot make it drink’

dosłownie:
Możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go, żeby się napił.
Innymi słowy, nie można nikogo zadowolić na siłę, wbrew jego woli.

‘Don’t look a gift horse in the mouth’

Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

 

‘Don’t cross your bridges before you come to them’

Nie martw się na zapas.

 

‘Where there’s a will there’s a way’

dosłownie:
Gdzie jest wola, tam znajdzie się i sposób.
Innymi słowy, jeśli jest siła woli, znajdzie się i wyjście z jakiejś trudnej sytuacji.
A jeszcze inaczej, dla chcącego, nie ma nic trudnego.

 

‘The best advice is found on the pillow’

dosłownie:
Najlepszą radę znajdziesz na poduszce.
Innymi słowy, najlepiej przespać się ze swoim problemem.

 

‘A picture is worth a thousand words’

dosłownie:
Zdjęcie warte jest tysiąc słów.
Innymi słowy, czasem obraz czy też fotografia powiedzą więcej, niż słowa.

 

‘After a storm comes a calm’

dosłownie:
Po burzy przychodzi spokój.

 

‘Better to light a candle than curse the darkness’

Lepiej zapalić jedną świecę niż przeklinać w ciemności.

 

‘Faith will move mountains’

Wiara przenosi góry.

 

 

 

Share with others:

You may also like...