Comparative and superlative adjectives – stopniowanie przymiotników

Share with others:

…czyli stopień wyższy i najwyższy przymiotników i praktyczne ćwiczenie pozwalające sprawdzić swoją wiedzę z tego zakresu.

Look at the 10 pictures provided. They correspond to the 10 sentences below. Fill in all the gaps, then press “Check” to check your answers. Use the “Hint” button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the “[?]” button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues! You can enlarge the picture by clicking on it.

Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dziesięć zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dziesięcioma zdaniami. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki stosując czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie. Kliknij”Hint”, a otrzymasz jedną literkę wyrazu. Możesz też skorzystać z przycisku “[?]”, aby otrzymać pewną wskazówkę. Pamiętaj jednak, że jeśli korzystasz z podpowiedzi i wskazówek, tracisz punkty. Klikając na zdjęcie, można je powiększyć.

Jeśli wynik ćwiczenia nie jest zadowalający, warto zajrzeć na tutaj, gdzie można znaleźć teorię dotyczącą stopniowania przymiotników oraz przykłady zdań.

Share with others:

You may also like...