Christmas crossword

Share with others:

…czyli krzyżówka ze znajomości słownictwa związanego ze Świętami Bożego Narodzenia

Instruction:
Complete the crossword, then click on “Check” to check your answers. If you are stuck, you can click on “Hint” to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
If you’re stuck or dissatisfied with your knowledge of the vocabulary, scroll down the page and study the list of words which refer to Christmas. It will definitely help you.

Instrukcja:

Uzupełnij krzyżówkę, następnie kliknij na “Check” aby sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeśli masz problem z jakimś hasłem, kliknij na “Hint” w celu uzyskania pierwszej literki wyrazu. Klikając na numer w siatce krzyżówki otrzymasz klucz, a ten pozwoli Ci odgadnąć wyraz, który należy wpisać.
Jeśli utkniesz lub stwierdzisz, że nie jesteś usatysfakcjonowany ze swojego wyniku, przewiń tę stronę w dół i przestudiuj listę słówek nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia. To na pewno pomoże.

icicle – sopel lodu – a spike of ice formed by the freezing of dripping or falling water
carol – kolęda – a Christmas song
sweets – słodycze, cukierki – foods with lots of sugar
fireplace – kominek – a special space for a fire in the wall, always connected with a chimney
ivy – bluszcz – a climbing and evergreen plant
hay – siano – cut and dried grass; often put under the tablecloth at Christmas
holly – ostrokrzew – an evergreen plant with beautiful glossy leaves and red berries often used as a decoration at Christmas
mistletoe – jemioła – an evergreen plant that grows on trees and is often used as a decoration at Christmas
cracker – a small cardboard cylinder covered with decorative paper that holds candy, a toy or a wise saying and pops when it is pulled at the ends
snow -śnieg – it covers the land in winter
winter – zima – the coldest season
candles – świece -made from wax; can be burnt to give light
baubles – bombki – usually round, colourful and very fragile Christmas tree decorations
dinner – the most important meal on Christmas Day
turkey – indyk – the most popular bird eaten at Christmas
crib = manger – szopka, żłóbek – a model of the scene of Jesus Christ’s birth placed in churches and homes at Christmas
nativity – narodzenie – the birth of Jesus
charity – organizacja charytatywna – an institution, organization, or fund established to help people in need
wish – życzenie – a feel a desire
Baby Jesus – Dzieciątko Jezus
Boxing Day – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia – the first day after Christmas Day
Christmas pudding – a rich boiled or steamed pudding made with flour, suet, raisins, currants, citron, and spices; usually eaten at Christmas
Christmas Eve – Wigilia Bożego Narodzenia – the day before Christmas

Share with others:

You may also like...