Past perfect czy past simple…

Share with others:

…oto jest pytanie 😉
Poniższe ćwiczenie pozwoli na sprawdzenie swojej praktycznej wiedzy w tym zakresie 🙂

Look at the 10 pictures provided. They correspond to the 10 sentences below. Fill in all the gaps, then press “Check” to check your answers. Use the “Hint” button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the “[?]” button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dziesięć zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dziesięcioma zdaniami. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki stosując czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie. Kliknij”Hint”, a otrzymasz jedną literkę wyrazu. Możesz też skorzystać z przycisku  “[?]”, aby otrzymać pewną wskazówkę co do zastosowania czasu. Pamiętaj jednak, że jeśli korzystasz z podpowiedzi i wskazówek, tracisz punkty.

Jeśli wynik ćwiczenia nie jest zadowalający, może warto zajrzeć na niżej podane strony:
Kiedy używamy czasu past simple
Jak tworzymy zdania w czasie past simple
Kiedy używamy i jak budujemy zdania w past perfect

Share with others:

You may also like...