Present Perfect czy Past Simple…

Share with others:
… czyli kolejne ćwiczenie interaktywne na sprawdzenie się czy wiem, kiedy zastosować Present Perfect, a kiedy Past Simple
Instruction:
Loook at the 10 pictures provided. They correspond to the 10 sentences below. Fill in all the gaps, then press “Check” to check your answers. Use the “Hint” button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the “[?]” button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!

Instrukcja:
Popatrz na zamieszczone dziesięć zdjęć, które korespondują z podanymi niżej dziesięcioma zdaniami. W podanych zdaniach należy uzupełnić luki stosując czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie. Kliknij”Hint”, a otrzymasz jedną literkę wyrazu. Możesz też skorzystać z przycisku  “[?]”, aby otrzymać pewna wskazówkę co do zastosowania czasu. Pamiętaj jednak, że jeśli korzystasz z podpowiedzi i wskazówek, tracisz punkty.

Zajrzyj również na strony:
Kiedy używamy czasu present perfect
Jak tworzymy zdania w czasie present perfect
Kiedy używamy czasu past simple
Jak tworzymy zdania w czasie past simple

Share with others:

You may also like...