Past Simple czy Past Continuous…

Share with others:

…czyli który czas przeszły zastosować, past simple czy past continuous? Sprawdź siebie!

Do the gap-fill exercise. There are 10 sentences which refer to the 10 pictures provided. If you need, you can enlarge the image by clicking on it.

Wykonaj ćwiczenie z lukami. W ćwiczeniu znajdziesz dziesięć zdań, które korespondują z przedstawionymi poniżej zdjęciami.

If you are not satisfied with your score and need some help, visit the following pages:
1. Kiedy używamy czasu past continuous …
2. Jak tworzymy zdania w czasie past continuous…
3. Kiedy używamy czasu past simple
4. Jak tworzymy zdania w czasie past simple

Share with others:

You may also like...