Twilight trailer ‘I know what you are’

Share with others:
‘Twilight’ is like a present-day fairytale … with vampires, werewolves and …humans. But above all that, it’s a film about beautiful and  pure love. Sometimes everybody, no matter what their age is, dreams of such a love, don’t they? 😉

‘Twilight’, czyli “Zmierzch”  jest jak współczesna bajka … z wapirami, wikolakami i …ludźmi. Ale przede wszystkim jest to film o pięknej i szczerej miłości. Czasem każdy, bez wzgledu na wiek (dorośli też dziećmi bywają 😉 ), lubi pomarzyć o właśnie takiej miłości, nieprawdaż? 😉

Here you can watch one of the trailers for the first part of the famous series ‘Twilight’. Below, you can read the words said by the characters and…by the way, you may also pick up some vocabulary items and (or) hear how they work in a typical situation. It’s also a good way to study your listening skills.

Tutaj możecie obejrzeć jeden z trailerów dla pierwszej części słynnej już serii ‘Twilight’. Poniżej możecie przeczytać słowa, jakie wypowiadają postaci, i … przy okazji nauczyć się trochę słówek i (lub) usłyszeć, jak one funkcjonują w typowych sytuacjach. To również  dobry sposób aby ćwiczyć rozumienie ze słuchu.

Bella: You’re impossibly fast. And strong….. Your skin is pale-white, ice-cold. Your eyes change colour…. And             sometimes you speak like you’re from a different time. You never eat or drink anything. You don’t go out             in sunlight. How old are you?
Edward: Seventeen.
Bella: How long have you been seventeen?
Edward: A while.
Bella: I know what you are.
Edward: Say it….out loud.
Bella: Vampire.
Edward: Are you afraid?
Bella: No.

Tłumaczenie:

Bella:
Jesteś niesamowicie szybki. I silny. Twoja skóra jest blada i biała, lodowata. Twoje oczy zmieniają kolor… I czasami mówisz tak, jakbyś pochodził z innych czasów. Nigdy niczego nie jesz, ani nie pijesz. Nie wychodzisz kiedy świeci słońce. Ile masz lat?
Edward:
Siedemnaście.
Bella:
Od jak dawna masz siedemnaście lat?
Edward:
Chwilę.
Bella:
Wiem kim jesteś.
Edward:
Powiedz to … na głos!
Bella:
Wampirem.
Edward:
Boisz się?
Bella:
Nie.

 

Share with others:

You may also like...