Idiomy ze słowem ‘thumb’, czyli “idiomatyczne kciuki”

Share with others:

1. a rule of thumb

meaning: a practical method of doing something, usually based on past experience – praktyczna zasada/ metoda, zwykle oparta na praktyce

Remember this simple rule of thumb: first think, then act. Otherwise, you may do something you’ll regret afterwards.

Pamiętaj o tej praktycznej zasadzie: najpierw pomyśl, potem działaj. W przeciwnym razie, możesz zrobić coś, czego potem będziesz żałować.

 

2. be all fingers and thumbs

meaning: be clumsy and awkward  with your hands; it is when you want to do something but it isn’t easy because you drop all the things – mieć dwie lewe ręce; wszystko leci z rąk

Can you help me with the washing up? I’m all fingers and thumbs today. I don’t want to smash the new wine glasses.

Możesz mi pomóc ze zmywaniem naczyń? Dziś mi wszystko leci z rąk. Nie chcę potłuc tych nowych kieliszków do wina.

 

3. be given thumbs up/ thumbs down

meaning:  accepted/rejected –  used to show that something has been accepted or rejected  – być zaakceptowanym/ zostać odrzuconym

His proposal for a new project was given the thumbs down by his boss.

Jego wniosek w sprawie nowego projektu został odrzucony przez szefa.

She is likely to be given the thumbs up for her new idea about opening a new shop.

Jej pomysł na otwarcie nowego sklepu prawdopodobnie będzie zaakceptowany.

 

 

Share with others:

You may also like...