Demi Lovato ‘Skyscraper’

Share with others:

‘Skyscraper’ is a single by a young American singer Demi Lovato. It comes from her upcoming third studio album(2011). The song was released on July 12th. It’s a song about staying strong and not losing faith even though the times are hard.

‘Skyscraper’ to nowiutki singiel młodej amerykańskiej wokalistki Demi Lovato. Pochodzi z mającego się niebawem ukazać trzeciego studyjnego albumu. Utwór ukazał się w 12 lipca. To piosenka pozostaniu silnym i zachowaniu wiary nawet wtedy kiedy przychodzą trudne chwile.

 

The lyrics

Skies are crying
I am watching
Catching teardrops in my hands
Only silence as it’s ending, like we never had a chance
Do you have to make me feel like there’s nothing left of me?

Niebo płacze
Ja przyglądam się
Chwytając łzy w swoje dłonie
Tylko cisza, jakby to już był koniec, tak jakbyśmy nigdy nie mieli szansy
Czy musisz sprawiać, że czuję się jakbym już nie istniała?

 

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I’m made of glass
Like I’m made of paper
Go on and try to turn me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

Możesz zabrać wszystko, co mam
Możesz zniszczyć wszystko, czym jestem
Jakbym była ze szkła
Jakbym była z papieru
No dalej, spróbuj mnie odrzucić
Ja będę powstawać z ziemi
Jak drapacz chmur!
Jak drapacz chmur!

 

As the smoke clears
I awaken, and untangle you from me
Would it make you feel better to watch me while I bleed?
All my windows, still are broken
But I standing on my feet

Kiedy dym znika
Ja się budzę i uwalniam się od ciebie
Poczułbyś się lepiej gdybyś widział mnie jak krwawię?
Wszystkie moje okna wciąż są rozbite
Ale ja daję radę sama

 

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I’m made of glass
Like I’m made of paper
Go on and try to turn me down
I will be rising from the ground
Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

Możesz zabrać wszystko, co mam
Możesz zniszczyć wszystko, czym jestem
Jakbym była ze szkła
Jakbym była z papieru
No dalej, spróbuj mnie odrzucić
Ja będę powstawać
Jak drapacz chmur!
Jak drapacz chmur!

 

Go run, run, run
I’m gonna stay right here
Watch you disappear, yeah
Go run, run, run
Yeah it’s a long way down
But I am closer to the clouds up here

Biegnij, biegnij, biegnij
Ja zamierzam tu pozostać
i patrzeć jak znikasz, tak
Biegnij, biegnij, biegnij
Tak, to długa droga w dół
A ja jestem tutaj bliżej chmur

 

You can take everything I have
You can break everything I am
Like I’m made of glass
Like I’m made of paper, Oh
Go on and try to turn me down
I will be rising from the ground

Możesz zabrać wszystko, co mam
Możesz zniszczyć wszystko, czym jestem
Jakbym była ze szkła
Jakbym była z papieru
No dalej, spróbuj mnie odrzucić
Ja będę powstawać

 

Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

Jak drapacz chmur!
Jak drapacz chmur!

Like a skyscraper!
Like a skyscraper!

Jak drapacz chmur!
Jak drapacz chmur!

* w niektórych przypadkach zastosowano tzw. wolne tłumaczenie, w którym większą uwagę zwraca się na ogólne przesłanie fragmentu tekstu, niż na znaczenie poszczególnych słów oraz pewną dozę interpretacji własnej.

 

 

Share with others:

You may also like...